facebook ikona

Kamerové systémy

kontrola venkovního i vnitřního prostoru

Požární signalizace

detekce příznaků vznikajícího požáru

Bezpečnostní systémy

komplexní řešení bezpečnostních systémů

Elektrická požární signalizace EPS

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k detekci příznaků vznikajícího požáru a aktivaci návazných zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů, ať se jedná o kancelářské budovy, výrobní provozy, hotely nebo ubytovny. Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru již v počínajícím stádiu hoření. (zvýšená ionizace, kouř).

Dodávané systémy:

 • ESSER
 • LITES FIRE
 • SIEMENS
 • ZETTLER

Systém EPS lze dodávat i do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par. Instalace systému EPS bývá často levnější, než například stavba požární příčky nebo únikového požárního schodiště.

Rozdělení systémů:

 • Konvenční
 • Analogové
 • Adresovatelné

V době moderních technologií a schopností různých systémů mezi sebou spolupracovat umožňují požární systémy mnoho nadstavbových funkcí. Od základního spuštění samohasicích zařízení, signalizace na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru, až po automatické otevření únikových cest, vypnutí ohrožených elektrických rozvodů či uzavření nejdůležitějších prostor a zabránění tak šíření požáru.

Nabízíme instalaci od malých systému až po ty složité, kde je nutno vypracovat projekt, který schvaluje hasičský záchranný sbor.

ÚSTŘEDNY KOMUNIKÁTORY
TABLA OBSLUHY SIRÉNY
DETEKTORY TÍSŇOVÉ HLÁSIČE

Od 1. 7. 2008 vstoupila v platnost nová vyhláška "Požární ochrana staveb". Tato vyhláška podstatně rozšiřuje zákonné povinnosti pro montáž požárních hlásičů ve všech typech objektů k bydlení jako rodinné domy, bytové domy, ubytovací zařízení, atd. Vyhláška přímo specifikuje prvky pro autonomní detekci kouře se signalizací a dává zároveň i příležitost k rozšíření stávajících instalací EZS o doplňkové požární detektory!

MONTÁŽE • APLIKACE • SERVIS • ÚDRŽBA • REVIZE • ŠKOLENÍ • PŘIPOJENÍ NA PCO • TECHNICKÁ PODPORA

Požární signalizace - Reference

 • Timber Production
 • Lázně Karlova Studánka
 • Město Valtice
 • Strukturholding Saarbrucken Německo
 • Kinderhort Mnichov Německo
 • Wolf & Liegel Czechs.r.o.

© 2023 LPT System, s.r.o. All rights Reserved
Designed by Tom Vild, Programed by Jindrich Ekart

Základní kontakty

LPT System, s.r.o. Telefon: 571 410 432
Jasenická 1734 Mobil: 603 219 214
755 01 VSETÍN Fax: 571 410 433
  Email: lpt (@) lpt.cz

Kde nás najdete

Kde nás najdete

Jsme partneři